JPU Vrtić Naša radost – Herceg Novi

Skalama do znanja

Preuzeto sa portala RTHN

 

“Skalama do znanja” novi je projekat koji pripremaju u JPU “Naša radost”, čiji je cilj da, kroz zajednički rad sa roditeljima i vaspitačima, izgrade temelj za formalno obrazovanje u školi.

Naši mališani treba sigurnim koracima da krče put ka boljoj budućnosti, a vrtići su tu da im, kao snažna karika vaspitno-obrazovnog sistema, to i omoguće. Zato se trude da uvijek budu inovativni i osmisle brojne igre putem kojih će stići do znanja, što je i cilj ovog projekta “Skalama do znanja”

Direktorica JPU “Naša Radost” Tamara Živanović objasnila je za RTHN kako je zamišljeno ovo postepeno savladavanje znanja za najmlađe.

-To je projekat koji smo mi iznjedrili kao jedna vaspitno-obrazovna ustanova. Radi se o projektu u kojem će se djeca, zajedno sa vaspitačima i roditeljima, između sebe takmičiti u znanju. U prvom polugodištu oni će sa svojim vaspitačima, ali i sa roditeljima kod kuće, raditi na usvajanju različitih saznanja iz svih oblasti razvoja djece.

U drugom polugodištu će se održavati takmičenje između grupa koje će biti formirane na zadovoljstvo roditelja, djece, ali i vaspitača.

-Ovoga puta imperativ stavljamo na znanje, jer zaista smatramo da kao vaspitno – obrazovna ustanova, pored zdravih stilova života i sporta, koji su uvijek u prvom planu, trebamo staviti akcenat i na znanje, kako bi zaista bili taj temelj na kojem će djeca kasnije raditi u svom formalnom obrazovanju u školi.

Stručna služba priprema projekat “Skalama do znanja”, a Živanović smatra da će svi biti zadovoljni i ove godine još više uživati u radu sa djecom.