JPU Vrtić Naša radost – Herceg Novi

Za roditelje

Kućni red

Radno vrijeme vrtića je od 6:30h do 16:30h.

Poželjno je da roditelj dovede dijete u vrtić najkasnije do 08h. Dijete lično predajte njegovom ili dežurnom vaspitaču.

Za djecu na poludnevnom boravku, vrata vrtića se otvaraju u 12h do 12:30h, za cjelodnevni boravak vrata se otvaraju u 13h do 13 i 15h, a za djecu koja spavaju vrata su od 15h otvorena.

Po vaše dijete, osim Vas roditelja mogu doći samo one osobe koje ste naveli u izjavi o preuzimanju djeteta iz vrtića. Papir za saglasnost dobijate od vaspitača ili od medicinske sestre na trijaži.

Pri dovođenju i odvođenju djeteta iz vrtića, obavezno se lično javite dežurnom vaspitaču.

Roditelj treba da obavjesti vaspitača o svakoj promjeni adrese ili broja telefona.

Pri prvom dolasku djeteta u vrtić potrebno je vaspitaču dostaviti ljekarsku potvrdu izdatu  od ljekara iz Doma zdravlja.

Djeca se pri ulasku u vrtić prezuvaju u holu i u svojim papučama ulaze u sobu. Svako dijete bi trebalo da ima ranac u kome će biti presvlaka, pidžama ako spava u vrtiću i pelene ako je dijete u jaslicama.

Engleski jezik

U našem vrtiću djeca mlađe, srednje i starije grupe dva puta sedmično pohađaju časove engleskog jezika. Sa djecom radi profesorica engleskog jezika i književnosti, a čas traje pola sata.

Djeca od najranijeg doba najbolje usvajaju nov jezik kroz zabavu, igru, raznobojne crteže, zagonetke i stihove, a akcenat je na igri, mašti, pjesmi, bojama, kvizovima, zagonetkama i slikama, kao i na kreativnim aktivnostima- bojanje, crtanje, igre, iskustveno učenje.

Sa koreografijama koje djeca u starijoj grupi pripremaju sa svojom učiteljicom uz pjesme na engleskom jeziku, nastupa se na raznim priredbama u sklopu organizovanih vrtićkih dešavanja.