JPU Vrtić Naša radost – Herceg Novi

Kontakt

Direktor

 

Tamara Živanović
specijalista predškolskog vaspitanja

e-mail: jpunasaradost@t-com.me
tel: : + 382 31 345 355
fax: + 382 31 345 355
mob: +382 69 133 132

Pomoćnica direktora


Ivana Ratković
specijalista predškolskog vaspitanja

e-mail: ivanarnasaradost@gmail.com
mob: +382 67 207 616

Pomoćnica direktora

Tamara Nikčević 
specijalista predškolskog vaspitanja

e-mail: tamarannasaradost@gmail.com
mob: +382 68 543 203 

Stručni saradnici

Katarina Mirković, dipl.psiholog

Divna Popović, dipl.pedagog

e-mail: di-ka@t-com.me
tel: : + 382 31 323232
+ 382 31 323636

Ana Delić, dipl. logoped
e-mail: vrtic.logoped@gmail.com
tel: : + 382 31 331 959

 Isidora Bečanović, logoped (pripravnik)
  +382 68 224 449

Sekretar

Maja Kulinović, diplomirani pravnik

e-mail: vrticsekretar@t-com.me
tel: : + 382 31 346200

Računovodstvo

Đorđe Tošić, računovođa
Sanja Jančić, računovođa

e-mail: vrticracunovodstvo@t-com.me
tel: : + 382 31 345581

Ekonom

Snežana Rogač

tel: : +382 68 003 720

Vaspitne jedinice

Vrtić Savina: Branka Ćopića 7, Herceg Novi

e-mail: vrticsavina@gmail.com
tel: : + 382 31 345 582
fax: + 382 31 345 355

Vrtić Topla: Put partizanskih majki 10

e-mail : vrtictopla@gmail.com
tel: : + 382 31 323636

Vrtić Igalo: Skojevska ulica 33

e-mail : igalovrtic@t-com.me
tel: + 382 331 959

Jaslice Igalo, zadužbina Nikole Ukropine:
Sava Ilića 52

tel: + 382 340 173

Vrtić Bijela: Brodograditelja 14

e-mail : bijelavrtic@t-com.me
tel: + 382 671 035

Vrtić Zelenika: Sunčana obala bb

e-mail zelenikavrtic@t-com.me
tel: + 382 678 439