JPU Vrtić Naša radost – Herceg Novi

Engleski jezik

U našem vrtiću djeca mlađe, srednje i starije grupe dva puta sedmično pohađaju časove engleskog jezika. Sa djecom radi profesorica engleskog jezika i književnosti, a čas traje pola sata.

Djeca od najranijeg doba najbolje usvajaju nov jezik kroz zabavu, igru, raznobojne crteže, zagonetke i stihove, a akcenat je na igri, mašti, pjesmi, bojama, kvizovima, zagonetkama i slikama, kao i na kreativnim aktivnostima- bojanje, crtanje, igre, iskustveno učenje.

Sa koreografijama koje djeca u starijoj grupi pripremaju sa svojom učiteljicom uz pjesme na engleskom jeziku, nastupa se na raznim priredbama u sklopu organizovanih vrtićkih dešavanja.