JPU Vrtić Naša radost – Herceg Novi

Akcija prikupljanja ambalažnog otpada uspješno završena

Tim za ekologiju je prikupljen i selektovan otpad predao DOO “Čistoća” Herceg Novi, a vrijedni mališani sa vaspitačima su se potrudili da prikupe što više papira,plastike i limenki, što je i bio uslov za učešće.