.

Prvi pisani tragovi o razvoju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji opštine Herceg Novi datiraju još iz 1930. godine. Tada se spominje da su djeca bila organizovana u zabavište u Đenovićima (priobalni dio Herceg Novog) i Herceg Novom. Detaljniji pisani tragovi pojavljuju se poslije II svjetskog rata. U Herceg Novom je 1949. godine postojala Državna škola za vaspitače djece predškolskog uzrasta, a 1950. godine Dom predškolske djece pri istoj školi. Školska 1977/1978. godine je "zlatnim slovima" upisana u istoriji predškolskih ustanova. Ta je godina označila početak stvaranja jedinstvenog organizovanog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ne samo u Herceg Novom, već u čitavoj Crnoj Gori. Ova školska godina je i godina osnivanja vrtića u Herceg Novom, kao samostalne samoupravne organizacije (21.10.1977. godine). Vrtić na Toploj je otpočeo sa radom kao samostalna organizacija 1.januara 1978. godine. Vrtić je iz godine u godinu rastao. Otvarani su novi objekti u Bijeloj, na Savini, u Igalu. Vrtić je rastao kako svojim kapacitetom tako i sve boljim uslovima u kojima su djeca boravila a osoblje radilo.

 

kids1 

Osnovna djelatnost Javne predškolske ustanove “Naša radost“ je vaspitanje i obrazovanje djece sa ciljem stvaranja povoljnih uslova za cjelovit psihofizički razvoj djece.Predškolska ustanova obavlja djelatnost kojom se obezbjedjuju:

  • boravak,vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta
  • inkluzija djece iz osjetljivih grupa u redovne grupe
  • preventivno-zdravstvena zaštita i njega djece
  • ishrana djece
  • socijalna zaštita djece

U vrtićima i jaslicama naše ustanove, upisano je 1160–orodjece koja su raspoređena u 30 vaspitnih grupa – 8   jasličnih i 22 grupe vrtića. Ulazeći na vrata vrtića djeca se susreću sa onim što nosi život - radost druženja, igra, učenje, problemi vezani za odrastanje i snalaženje u nepoznatim situacijama. U tome im pomažu 115 zaposlenih, od kojih su 55 vaspitača.Oni u svakom momentu dijele sa djecom svakodnevnicu odrastanja. Tu su da sa djecom koračaju kroz, samo u početku, nepoznati svijet vrtića. Jer ti prvi koraci, nekada smiješni, nekada suzni, veseli ili tužni, uvijek su koraci velikog-malog čovjeka koji ulazi u jedan novi svijet

 

kid8

 

  Osnov svakog daljeg vaspitanja i obrazovanja je predškolsko vaspitanje.Ono kao postolje nosi na sebi breme budućnosti. Naša djeca treba sigurnim koracima da krče put ka boljoj budućnosti a vrtići su tu da im, kao snažna karika vaspitno-obrazovnog sistema, to omoguće.