.

Ekološke akcije

U okviru projekta Ministarstva održivog razvoja i turizma „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom“, finansiranog od strane EU, održane su ekološke radionice za djecu u vrtiću na Toploj. Radionice su održane 09.04.2014.god.

detaljnije